Chuyến đến nội dung chính

Tôi đã tìm thấy một lỗi sai trong câu đố. Tôi không đồng ý với đáp án của câu đố. Tôi nên làm gì?

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.